I- CẤP ĐỘ 1-THÀNH VIÊN NHÀ PHÂN PHỐI
• Được cấp 01 phù hiệu Ciba – Japan.
• Được cấp 02 áo trang phục tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ để bảo vệ an toàn giá trị cho kho hàng.
• Được cấp Dịch vụ phòng chờ VIP tại khu vực của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.
• Được cấp dịch vụ Sinh hoạt ngủ nghỉ tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 3 ngày 2đêm cho các chuyến đi ra ngoài khu vực địa bàn phân phối và thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dành cho phòng 2 người/kỳ.
• Nhân viên được đào tạo 02 kỳ/năm bởi nhiều chuyên gia hàng đầu.
• Được thưởng cho mỗi nhân viên đạt doanh số 3tỷ/năm/01 vé du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm.

II- CẤP ĐỘ 2: NHÀ PHÂN PHỐI HẠNG ĐỒNG
(Doanh số đạt tối thiểu 6 tỷ/năm)
• Được cấp 01 phù hiệu Ciba – Japan hạng Đồng.
• Được cấp 04 áo trang phục tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ để bảo vệ an toàn giá trị cho kho hàng
• Được cấp Dịch vụ phòng chờ VIP tại khu vực của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.
• Được cấp dịch vụ Sinh hoạt ngủ nghỉ tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 3 ngày 2 đêm cho các chuyến đi ra ngoài khu vực địa bàn phân phối và thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dành cho phòng 2 người/kỳ
• Được thưởng cho mỗi nhân viên đạt doanh số 3 tỷ/năm 01 vé du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm.
• Được cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Ciba-Japan hạng đồng.
• Được cấp 01 chuyến du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm cho 2 người.

III- CẤP ĐỘ 3: NHÀ PHÂN PHỐI HẠNG BẠC
(Doanh số tối thiểu 12 tỷ/năm)
• Được cấp 01 phù hiệu Ciba – Japan hạng Bạc.
• Được cấp 08 áo trang phục tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp 01 đôi giày tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ để bảo vệ an toàn giá trị cho kho hàng.
• Được cấp Dịch vụ phòng chờ VIP tại khu vực của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.
• Được cấp dịch vụ Sinh hoạt ngủ nghỉ tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 3 ngày 2 đêm cho các chuyến đi ra ngoài khu vực địa bàn phân phối và thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dành cho phòng 2 người/kỳ.
• Nhân viên được đào tạo 02 kỳ/năm bởi nhiều chuyên gia hàng đầu.
• Được thưởng cho mỗi nhân viên đạt doanh số 3 tỷ/năm 01 vé du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm.
• Được cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Ciba-Japan hạng Bạc.
• Được cấp 01 xe Mishubishi Triton phiên bản AT 4×4.
• Được cấp 01 tài xế riêng dành cho Chủ nhà phân phối.
• Được cấp 01 chuyến du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm cho 2 người.

IV- CẤP ĐỘ 4: NHÀ PHÂN PHỐI HẠNG VÀNG
(doanh số tối thiểu 24 tỷ/năm)
• Được cấp 01 phù hiệu Ciba – Japan hạng Vàng.
• Được cấp 24 áo trang phục tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm (tiêu chuẩn cho 04 thành viên gia đình).
• Được cấp 01 đôi giày tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ để bảo vệ an toàn giá trị cho kho hàng.
• Được cấp Dịch vụ phòng chờ VIP tại khu vực của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.
• Được cấp dịch vụ Sinh hoạt ngủ nghỉ tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 3 ngày 2 đêm cho các chuyến đi ra ngoài khu vực địa bàn phân phối và thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dành cho phòng 2 người/kỳ.
• Nhân viên được đào tạo 02 kỳ/năm bởi nhiều chuyên gia hàng đầu.
• Được thưởng cho mỗi nhân viên đạt doanh số 3 tỷ/năm 01 vé du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm.
• Được cấp 01 xe Mishubishi Triton phiên bản AT 4×4.
• Được cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Ciba-Japan hạng Vàng.
• Được cấp 01 Cận Vệ kiêm tài xế riêng dành cho Chủ nhà phân phối.
• Được cấp 01 chuyến du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm cho gia đình 4 người.

V- CẤP ĐỘ 5: NHÀ PHÂN PHỐI HẠNG KIM CƯƠNG
(doanh số tối thiểu 60 tỷ/năm)
• Được cấp 01 phù hiệu Ciba – Japan hạng Kim Cương.
• Được cấp 48 áo trang phục tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm (tiêu chuẩn cho 04 thành viên gia đình).
• Được cấp 02 đôi giày tiêu chuẩn Ciba – Japan/năm.
• Được cấp hợp đồng bảo hiểm cháy nổ để bảo vệ an toàn giá trị cho kho hàng.
• Được cấp Dịch vụ phòng chờ VIP tại khu vực của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.
• Sinh hoạt ngủ nghỉ tại hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 3 ngày 2 đêm cho các chuyến đi ra ngoài khu vực địa bàn phân phối và thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dành cho phòng 2 người/kỳ.
• Nhân viên được đào tạo 02 kỳ/năm bởi nhiều chuyên gia hàng đầu.
• Được thưởng cho mỗi nhân viên đạt doanh số 3 tỷ/năm 01 vé du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm.
• Được cấp 01 xe Mishubishi Triton phiên bản AT 4×4.
• Được cấp 01 Cận Vệ kiêm tài xế riêng cho Chủ nhà phân phối.
• Được cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Ciba-Japan Kim Cương.
• Được cấp 01 Cận Vệ kiêm cho Thân Nhân Gia Đình nhà phân phối.
• Được cấp dịch vụ Bác Sỹ Riêng theo chuẩn Ciba-Japan cho tất cả thành viên gia đình.
• Được cấp dịch vụ xe đưa đón theo chuẩn Ciba-Japan tại tất cả các nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
• Được cấp 01 chuyến du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm cho gia đình 4 người.
• Được cấp 01 chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm cho 2 người với địa điểm do Nhà Phân Phối tự chọn.

*** Ghi chú :
* Một năm có 12 kỳ: 03 kỳ là họp định kỳ của công ty, 09 kỳ đi theo yêu cầu nhà phân phối, không được cộng dồn. Thông tin người thụ hưởng phải đúng với thông tin nhà phân phối không được chuyển giao cho người thứ 3.

* Mọi chế độ không được quy ra giá trị tiền để trao đổi thụ hưởng.