ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

BẠN ĐƯỢC GÌ KHI TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI CÙNG CIBA JAPAN

 • Được chuyên gia hàng đầu đào tạo chuyên sâu.
 • Được chiết khấu cao và lợi nhuận cao.
 • Được miễn phí phòng chờ thương gia ở tất cả các sân bay trong nước và quốc tế.
 • Được du lịch nghỉ dưỡng Nhật Bản.
 • Được chuyên gia hàng đầu đào tạo chuyên sâu.
 • Được chiết khấu cao và lợi nhuận cao.
 • Được miễn phí phòng chờ thương gia ở tất cả các sân bay trong nước và quốc tế.
 • Được du lịch nghỉ dưỡng Nhật Bản.
 • Được cung cấp ô tô hạng sang và tài xế 24/24.
 • Được chuyên gia hàng đầu đào tạo chuyên sâu.
 • Được chiết khấu cao và lợi nhuận cao.
 • Được miễn phí phòng chờ thương gia ở tất cả các sân bay trong nước và quốc tế.
 • Được du lịch nghỉ dưỡng Nhật Bản.
 • Được cung cấp ô tô hạng sang và tài xế 24/24.
 • Được cận vệ riêng bảo vệ 24/24.
 • Được bảo vệ 24/24 cho cả gia đình.
 • Được chuyên gia hàng đầu đào tạo chuyên sâu.
 • Được chiết khấu cao và lợi nhuận cao.
 • Được miễn phí phòng chờ thương gia ở tất cả các sân bay trong nước và quốc tế.
 • Được du lịch nghỉ dưỡng Nhật Bản.
 • Được cung cấp ô tô hạng sang và tài xế 24/24.
 • Được cận vệ riêng bảo vệ 24/24.
 • Được bảo vệ 24/24 cho cả gia đình.
 • Được bác sĩ riêng chăm sóc và khám chữa bệnh cho cả gia đình.