1. Về tính pháp lý:
Thành viên Nhà Phân Phối Ciba-Japan phải là Doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Về cơ sở hạ tầng:
Nhà Phân Phối Ciba-Japan phải có đầy đủ các cơ sở phục vụ trực tiếp cho hoạt động phân phối như sau:
• Kho hàng diện tích trên 150 m2 .
• Cửa hàng giới thiệu sản phẩm có vị trí trên mặt đường lộ, với diện tích: Ngang tối thiểu 4m, dài tối thiểu 12m. Nếu cửa hàng có chiều ngang trên 5m đồng thời có diện tích trên 200m vuông thì 01 vị trí đó có thể đạt được tiêu chí “vừa cửa hàng vừa kho hàng”.
• Văn phòng giao dịch.

3. Trang thiết bị hỗ trợ:
• Phương tiện vận tải: tối thiểu 01 chiếc.
• Phương tiện ô tô con: 01 chiếc.
• Xe nâng: 01 chiếc.

4. Về Nhân sự:
Nhà phân phối Ciba-Japan phải đảm bảo được hệ thống nhân sự hoạt động tối thiểu như sau:
• Bộ phận điều hành
• Bộ phận quản lý
• Bộ phận phát triển Kinh Doanh
Mọi nhân sự trong hệ thống hoạt động phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

5. Về sản lượng tồn kho tối thiểu:
• Nhà phân phối Ciba-Japan phải luôn luôn đảm bảo được đầy đủ chủng loại và tổng trị giá hàng hóa trong kho trên 700.000.000 VND để kịp thời đáp ứng cho thị trường khi có phát sinh đơn hàng.
• Kho hàng bắt buộc phải có bảo hiểm cháy nổ.