Dầu nhớt là gì?

Dầu nhớt là sự pha trộn giữa dầu gốc và phụ gia. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng ta sẽ pha trộn dầu gốc và phụ gia theo những loại và tỉ lệ khác nhau.