Các tiêu chuẩn phân loại dầu?

1. Phân loại theo độ nhớt. SAE (Society of Automobile Engineers, Hiệp hội kỹ sư ô tô). ISO (International Standards Organization, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế). NLGI (National Lubrication Grease Institute, Viện dầu mỡ quốc gia USA)…

Phụ gia là gì?

Phụ gia là những hợp chất hữu cơ, cơ kim hay vô cơ, thậm chí là những nguyên tố hóa học được thêm vào chất bôi trơn, nhằm nâng cao hay mang lại những tính chất mong muốn.

Dầu nhớt là gì?

Dầu nhớt là sự pha trộn giữa dầu gốc và phụ gia. Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng ta sẽ pha trộn dầu gốc và phụ gia theo những loại và tỉ lệ khác nhau.