Dầu động cơ diesel bị tạp nhiễm là do những nguyên nhân nào ?

Nắm được các nguyên nhân gây ra tạp nhiễm cho dầu động cơ diesel là rất quan trọng để theo dõi và khắc phục vì chúng là nguyên nhân gốc rễ của sự suy thoái dầu sớm và hỏng hóc động cơ. Ví dụ, hư hỏng phớt dẫn đến tạp nhiễm nhiên liệu hoặc nhiễm glycol …