Phương pháp đo độ ăn mòn tấm đồng (ASTM D 4048) của mỡ bôi trơn bạn đã hiểu rõ?

Dầu thô chứa các hợp chất lưu huỳnh, hầu hết chúng bị loại bỏ trong quá trình tinh chế. Tuy nhiên, trong số các hợp chất lưu huỳnh còn lại trong sản phẩm dầu mỏ, một số có thể có tác dụng ăn mòn các kim loại khác nhau, bao gồm cả đồng, và độ ăn …